Tongasoa

Miarahaba anareo izahay amin’ny tenin’ny Apostoly, maniry ho aminareo ny Fahasoavana sy ny Fiadanan’Andriamanitra, Raintsika.

Isika dia Fiangonana protestanta sy fanavaozana, izay miorina manokana amin’ny Tenin’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy amin’ny fahefana sy ny Fototra fampianaran’ny olombelona.

Isika dia miaraka miombona amin’ny kristianina erantany amin’ny fampianarana fototra avy amin’Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.

Isika dia mpikambana ao amin’ny Fiombonana erantan’Ny Fiangonana fanavaozana sy ny Filankevitra oeucumenique ny Fiangonana.

Isika dia mitory Ny Tenin’Andriamanitra mandritran’ny fotoambavaka misokatra ho an’ny rehetra, izay dia misokatra ho an’ny rehetra ary vonona ny hihaona amin’izay mila fanazavana, sy ny famangiana fifoazampanahy, isahay dia manampy ara-pitaovana sy arapanahy ny hafa, izahay dia manome fiofanana ho an’ny ankizy sy ny lehibe, ary koa fihaonana ara koltoraly, momban’ny tantara sy ny zavamisy ankehitriny.

Izahay dia mirary tongasoa ho an’ireo izay tia an’i Jesoa Kristy Tompo, sy ireo izay mitady AZY fatratra.

Cosa Insegniamo

Non c'è vero credente all'infuori di colui che, fermamente convinto che Dio è per lui un padre propizio e benevolo, aspetta ogni cosa dalla sua bontà

Giovanni Calvino

Guarda il calendario delle nostre attività e dei culti. Il culto è sempre pubblico. Tutti sono benvenuti.

Sostienici

5,00
Seleziona il metodo di pagamento
Informazioni Personali

Totale Donazione: €5,00